SHURE MX412D/C

Model: MX412D/C

Liên hệ

Mô tả

Micro phát biểu

  • Đáp ứng tần số : Từ 50 đến 17.000 Hz
  • lmpedance : 180 ohms thực tế (EIA đánh giá ở 150 ohms)
  • Phantom nguồn điện cần thiết? : 11-52 Vdc phantom, 2.0 MA

Sản phẩm liên quan

THIẾT BỊ HỘI THẢO