OUTLINE

Model:

Liên hệ

Mô tả

Dùng các hệ thống linearray với số lượng phù hợp: Eidos265LA, Flysub15, Mantas28, Superfly.

Hoặc dùng các loại loa serries Vegas, DVS, Monaco, Vegas10, Vegas12, Vegas12CX, Vegas15, DVS12P, DVS12P-iSP, DVS15P, DVS15P -iSP, Monaco215CX, Monaco215CX-SP với các dòng sub : Sub118, Sub118SP, DVS-118SW, Sub218, DBS18-2 hoặc các bộ V10KITS, V12KITS với số lượng phù hợp cùng ampli cung cấp bởi Outline: T-eleven, T-five, M5000-4, M-2800-4, Powersoft và bộ xử lí IP24

Sản phẩm liên quan

CLUB VỪA ĐẾN LỚN - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI LỚN