GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH

Model:

Liên hệ

Mô tả

NGHE NHẠC:

-OUTLINE:VEGAS 24+SUB EIDOS 10SS,VEGAS 8EX,VEGAS 12 EX,VEGAS6,5-VEGAS10-VEGAS12

DVS 8P,DVS 10P,DVS 12P KẾT HỢP VỚI CÁC DÒNG SUB BAS.

EIDOS 108S,EIDOS 215,SUB 118,DVS 118 SƯ

-DÙNG AMPLI OUTLINE PHÙ HỢP(M 5000-4,M2800-4)

+SUNAUDI:301W,701,180,4180F,SR-922 KẾT HỢP VỚI SUB ĐIỆN,S-80 SW,SUB HƠI,S-118,AMPLI SUNAUDI.

+SEPLO:SP 212 KẾT HỢP SẢN PHÂME SUB 1800/B2600.

KARAOKE :

:BỘ TÍCH HỢP SẴN AMPLI,DÂY,JACK,V10 KITS,V15 KITS.KI 10,KI12,DVS 10SP,DVS 12 SP,VEGAS 10,VEGAS 12,VEGAS 12 CX,KẾT HỢP VỚI SUB BAS,SUB 118,SUB 118 SP,EIDOS 215,DVS 118SW,ĐI VỚI CÁC DÒNG AMPLI, OUTLINE PHÙ HỢP,T-FIVE,M5000-4.

SUNAUDI:1 LOA FULL8250,LOA SUB BAS S_118 SUB ĐIỆN S-30Ư,AMPLI SUNAUDI PHÙ HỢP,S-2000,MA-4200,S-4800

+SEPLO:LOA FUL SP 215,SUB BASS,SP-SUB 1800AMPLI,PA-2800,PA-3200

Sản phẩm liên quan

GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH