crossover/processor

VANG SỐ SUNAUDI X5 PLUS

Liên hệ

VANG SỐ SUNAUDI X5 PLUS

VANG CƠ SUNAUDI 5.1 PLUS

Liên hệ

Vang cơ SUNAUDI 5.1 PLUS

card thu âm roland rubix 24

Liên hệ

card thu âm roland rubix 24

YAMAHA MTX3

Liên hệ

Yamaha MTX3 là máy trộn ma trận 26 x8 với bộ xử lý tín hiệu với đầu vào mic / line 8 kênh và đầu ra tương tự 8-kênh

PROCESSOR OUTLINE iP24

Liên hệ

PROCESSOR OUTLINE iP24

CROSSOVER DBX234S

Liên hệ

CROSSOVER DBX234S Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover

CROSSOVER DBX 223S

Liên hệ

Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover